Team Members

Dr Praveen Srivastava

Dr Praveen Srivastava

Founder and CEO

Shravani  Khandekar

Shravani Khandekar

Airworthiness Compliance Officer

Manish Bhiwandkar

Manish Bhiwandkar

VP Business Development

Priya  Patade

Priya Patade

Electronics Design Engineer

Vishal Jadhav

Vishal Jadhav

Dy. Manager - Projects

Nayan Swami

Nayan Swami

Project Coordinator

Vishal Chaturvedi

Vishal Chaturvedi

Aircraft Engineer

Nitin Sawant

Nitin Sawant

Business Development Manager

Alka Mendadkar

Alka Mendadkar

Procurement Executive

Shubham Patil

Shubham Patil

Aircraft Engineer

Pooja Pandey

Pooja Pandey

Asst. Manager - Biz. Dev.

Dhanya Saju

Dhanya Saju

Manager Business Development

Ashish Mhatre

Ashish Mhatre

Aircraft Engineer